ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผลการสอบโครงการพัฒนาวิชาการ (ในเขตพื้นที่อำเภอพรหมคีรี) ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
20 ม.ค. 2557
22 กำหนดการอบรม สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี พร. ณ ธุดงคสถานนครธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
224
12 ธ.ค. 2556
23 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
01 ธ.ค. 2556
24 สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
25 พ.ย. 2556
25 ระเบียบการรับสมัครสอบโครงการพัฒนาวิชาการ ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
446
13 พ.ย. 2556
26 กิจกรรมวันลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
265
12 พ.ย. 2556
27 กำหนดการลงทะเบียนและชำรพเงิน
186
30 ต.ค. 2556
28 รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) สูงสุด 10 อันดับแรกและร้อยละของจำนวนผู้เรียนตามช่วงหรือระดับค่า GPA ดาวน์โหลดเอกสาร
400
22 ต.ค. 2556
29 ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big cleaning day ดาวน์โหลดเอกสาร
271
19 ก.ย. 2556
30 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
13 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8