ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การแข่งขันศึกปีกหมุนประลองทักษะสนามภาคใต้ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
18 ก.ค. 2556
22 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกำหนดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
01 พ.ค. 2556
23 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
560
01 เม.ย. 2556
24 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 แผนวิทย์ - คณิต ดาวน์โหลดเอกสาร
796
24 มี.ค. 2556
25 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 แผนคณิต - อังกฤษ ดาวน์โหลดเอกสาร
601
24 มี.ค. 2556
26 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556โครงการปฏิรูป (วิทย์-คณิต-อังกฤษ) ดาวน์โหลดเอกสาร
462
24 มี.ค. 2556
27 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 แผนสังคม - ภาษา ดาวน์โหลดเอกสาร
893
24 มี.ค. 2556
28 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนโครงการ EIS ดาวน์โหลดเอกสาร
624
24 มี.ค. 2556
29 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โครงการปฏิรูป ดาวน์โหลดเอกสาร
558
24 มี.ค. 2556
30 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนโครงการ สอวน ดาวน์โหลดเอกสาร
492
24 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6