ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอน
  รายละเอียด :

โีรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 938 คน